Nieuws

Vroman bankje 2024

Beste Vromangezellen, sommige van u zijn er al van op de hoogte: Het Leo ♥ Tineke-bankje onder de Sterrenwacht is verdwenen. Op 7 oktober j.l. trof ik op mijn dagelijkse ronde door het Zocherpark een lege plek aan. Keurig afgewerkt, en bijgeharkt, van vandalisme was geen sprake. Een enkel rondslingerend bloemetje getuigde nog van de functie die het bankje inmiddels innam: behalve kussen zijn er op die plek in de loop der jaren briefjes, bloemen en veertjes uitgewisseld. En nu was het weg. Mijn contact bij de Gemeente stond voor een raadsel en heeft op alle afdelingen navraag gedaan: was er sprake van onderhoud, of wat dan ook? Niemand wist er iets van en de verontwaardiging was groot. Diverse lokale media

hebben aandacht besteed aan de mistoestand, maar geen dader of getuige heeft zich gemeld. Want we houden het nu maar op ordinaire diefstal. Ik had het eerder kunnen melden, maar ik wilde het bericht vasthouden tot er een uitweg uit deze schande was. Nu, een paar dagen voor de 26 ste november, 85 jaar na de Kus en vijf jaar na de onthulling van het Bankje, kan ik melden dat er een Nieuw Bankje komt. De Gemeente Utrecht stelt eenzelfde Zocherbankje ter beschikking en neemt ook gulhartig de kosten op zich van de bewerking van de rugleuning, vanzelfsprekend weer door Britt Nelemans, die behalve de initialen L ♥ T nu ook de belettering zal uitvoeren; ditmaal niet op een koperen plaatje, maar rechtstreeks in handschrift op het hout. Wanneer het zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar in elk geval binnen afzienbare tijd.

Geen paniek dus: het bankje komt terug, mooier dan ooit.

Hartelijke groeten,

Arjaan van Nimwegen

LInk naar verhaal in NRC