De Foundation

De Vroman Foundation is een stichting met ANBI-status die het werk van Leo Vroman en zijn vrouw Tineke levend wil houden. Met uiteenlopende activiteiten brengt de Foundation het rijke en veelzijdige oeuvre op steeds nieuwe manieren onder de aandacht. Er worden tentoonstellingen van zijn beeldend werk georganiseerd en activiteiten ondersteund van kunstenaars en wetenschappers die werken in de geest van Vroman: enthousiast, nieuwsgierig, onderzoekend en eigenzinnig.

En ra ra, wat ben ik dan
realist, surrealist?
mispoes, je hebt je vergist:
Vroman (uit: Ik ook)

Doelstelling

De dichter, wetenschapper en tekenaar Leo Vroman is een multitalent, die tijdens zijn leven te kennen heeft gegeven waar mogelijk andere multitalenten in staat te stellen om projecten te realiseren die een raakvlaak hebben met beeldende kunst, poëzie en/of wetenschap. De stichting heeft daarom een meervoudig doel:

 • Het verkrijgen, en zorg dragen voor het bewaren, beheren en conserveren van het beeldende werk, poëzie, proza en wetenschappelijk werk van Leo en Tineke Vroman;
 • Het blijvend onder de aandacht brengen en het openbaar toegankelijk maken van het veelzijdige oeuvre van Leo en Tineke Vroman;
 • Het beheren en exploiteren van de rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle andere daaraan verbonden rechten, hoe ook genaamd in de ruimste zin des woord, van Leo and Tineke Vroman;
 • Het instellen van een “Vroman Stipendium” ten behoeve van het financieel ondersteunen van projecten van kunstenaars die een raakvlak hebben met tenminste twee van die drie volgende aspecten: beeldende kunst, poëzie en/of wetenschap, een en ander in de geest van het werk van Leo and Tineke Vroman.

Beleidsplan

De stichting tracht het doel te bereiken door:

 • Fondsenwerving om bovenstaande doelstellingen te ondersteunen;
 • Het behartigen en incasseren van de auteursrechten, de volgrechten en naburige rechten op her gebruik van het werk van Leo en Tineke Vroman, voor zover deze niet reeds door anderen rechtmatig worden behartigd;
 • Alle overige middelen, zoals, legaten, schenkingen, subsidies etc.
 • De stichting heeft een ANBI status

Recente Activiteiten


2021-2022

 • Maud van den Beuken was verkozen als de nieuwe Vroman Fellow (Vroman-beurs), in consultatie met de Jan van Eyck Academie in Maastricht
 • Peace banner tentoongesteld op de Dam in Amsterdam, mei 2022
 • Werk aan de biografie van Vroman, door Atte Jongstra, voortgezet


2020-2021

 • Vernieuwing van de website van de Vroman Foundation;
 • 'Fellowship' (Vroman-beurs) in samenwerking met de Jan van Eyck Academie te Maastricht;
 • Tentoonstellingen, waaronder de Vrienden van Leo Vroman
 • Onderzoek Libertum, voorheen Verzetsmuseum Gouda, voor het ontwerp en inrichting van een inpandige route in de Chocoladefabriek in Gouda, naar aanleiding Vromans bekende gedicht Vrede;
 • Onderzoek van de geplande biografie van Leo Vroman met sponsoring, illustratie en onderzoeksmateriaal.
 • Samenwerking met de Groen Alliantie/Staatsbosbeheer voor kunst geïnspireerd door Vroman in recreatiegebied de Goudse Hout

2019

 • 'Fellowship' (Vroman- beurs) in samenwerking met de Jan van Eyck Academie te Maastricht;
 • Tentoonstelling 'Warm, Rood, Nat en Lief - het bloed van Leo Vroman' in samenwerking met het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum. Ondersteuning met sponsoring, tentoonstellingsmateriaal, personeel van de organisatie en promotie (open in november 2018);
 • Deelname Museumacht Rotterdam Natuurhistorisch Museum;
 • CD-presentatie Bart Hoevenaars speelt Leo Vroman, gedichten van Leo Vroman op muziek gezet;
 • Ondersteuning bij realisatie en onthulling Vroman-bankje in Utrecht.

Voor meer activiteiten, zie Projecten in de navigatie

De zon maakt bloemen, warmte, hei,
de zee maakt stil - wat maken wij? (uit: De auto en zijn vrouw)

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient een algemeen maatschappelijk belang. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er wordt ook geen vacatiegeld uitbetaald.

Financiële Verantwoording: Balans en staat van baten en lasten

Zie hier de financiële overzichten voor de jaren 2015 - 2019.

Zie hier het financiële jaaroverzicht 2020

Zie hier het financiële jaaroverzicht 2020-2022

Vroman Foundation bestuursinformatie

Bestuur
Theo Mulder, Voorzitter
Jetske Spanjer, Secretaris
Noelle Gracy, Penningmeester

Leden
Marien Brand
Peter Huijgens
Bertram Mourits
Ronald van Rossum
Maayke Sluman

Raad van Advies

Peggy Gracy-Vroman
Geri Griffin-Vroman
Lilian Gonşalvez
Cees Nooteboom
Huub Oosterhuis

Contact

info@vromanfoundation.com
KvK: 51603926
ANBI : 8500.93.478

Volg ons ook op Facebook